Stichtse Vrije School

 

Vuurwerk 

Het afsteken van vuurwerk op het schoolterrein en/of rond de school is verboden op straffe van schorsing.

Dus steek geen vuurwerk af.